Viies teema: e-portfooliod ja pädevused

http://opikeskkonnad.wordpress.com/2014/11/04/v-teema-e-portfoolio-ja-padevused-2/

Wikipeedia andmeil onE-portfoolio ehk elektrooniline portfoolio ehk digitaalne portfoolio on uue põlvkonna modulaarne curriculum vitae, mis võimaldab kasutajatel kõiki teadmisi ja oskusi interaktiivselt sortida ja värskendada ning professionaalseid ja sotsiaalseid saavutusi tõendada.” (Allikas: Wikipeedia)

“Rahvusvaheline e-portfoolio standardite arendaja IMS (Instructional Management Systems) eristab 6 e-portfoolio tüüpi:

 • hindamisportfoolio (ingl. k. Assessment ePortfolio) – oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud kutsestandardi või õppekava suhtes
 • esitlusportfoolio (ingl. k. Presentation ePortfolio) – saavutuste, oskuste ja kvalifikatsiooni demonstreerimine, tõendite esitamine. Esitlusportfooliosse on tihti kaasatud juhendid, kuidas esitatud sisu mõista.
 • õpiportfoolio (ingl. k. Learning ePortfolio) – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine teatud aja jooksul, mis näitab õppija arengut; õppimise e-portfoolio sisaldab tavaliselt refleksiooni ja kasutatakse metakognitsiooni edendamiseks, et planeerida oma õppimist või lõimida omavahel mitmekülgseid õpikogemusi. Õpiportfooliot kasutatkse väga tihti formaalse õppekava raames.
 • personaalse arengu portfoolio (ingl. k. Personal Development ePortfolio) – toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). See võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud professionaalse arengu ja tööga.
 • rühmaportfoolio (ingl. k. Multiple Owner ePortfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). See võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe ja meenutab enim esitluse või õppimise e-portfooliot ning leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks.
 • tööportfoolio (ingl. k. Working Portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid. Portfoolio täies ulatuses on juurdepääsetav vaid omanikule, kuid selle vaated on suunatud erinevatele sihtgruppidele.” (allikas: Portfooliokursuse ajaveeb)

Toetudes eelpool kirjeldatud materjalile pole ma enda jaoks koostanud, ei hindamis- ega esitlusportfooliot. Küll olen selle peale mõelnud. Usun, et inimesed alustavad oma portfoolio koostamist siiski mingil välisel eesmärgil, olgu selleks siis kandideerimine uuele töökohale, õpingute (taas) alustamine vms.

Mõnes mõttes on mul kahju, et selle aasta Tallinna Ülikooli sisseastumiseksamitel oma e-portfoolio koostamise ja näitamise nõuet polnud. Lihtsalt sellepärast, et oleksin siis ka ilmselt oma portfoolio omanik.

Olen küll uurinud teiste portfoolioid, üks viimasel ajal leitud hea näide minu meelest on Mari Tõnissoni portfooliost, mis peegeldab tema professionaalset arengut õpetaja ja haridustehnoloogi töös. Portfoolio on loodud Weebly keskkonda, mis lubab kenasti alamkategooriad luua, kujundada ja muud vajalikku teha.

Olles ehtne eestlane ja töötades õpetajana olen plaaninud jääda tagasihoidlikuks ega pole tahtnud ennast eksponeerida, natuke on ikka kuklas hirm selle “digitaalse identideedi” (Tammets, 2010) ees. See “jalajälg”(Tammets 2010), mis minust internetti maha jääb peab olema piisavalt läbimõeldud, viisakas, turvaline ja vajalik.

Oma WordPressi keskkonnas koostatud blogi võiks nimetada tinglikult õpiportfoolioks. Ka selle alustamise ja kirjutamisega on mul seotud omad hirmud. Nimelt ma ei tunne, et oleksin piisavalt pädev, et oma mõtteid avalikult jagada, samas see on minu õppimise koht ning toetab seda teekonda, millel astun.

Küll olen ma agar blogija koolis, kajastades oma klassi töid ja tegemisi. Hetkel pean kolmandat blogi, eelnevad klassid on minu juurest läinud koos oma blogidega uue klassijuhataja juurde, kellele olen edasi andnud blogi administreerimise, klassis toimuva kirjeldamise ja reflekteerimise. Klassi blogi pidamise võiks tinglikult paigutada personaalse arengu portfoolio alla, sest blogist on siiski jälgitav mõnes mõttes ka õpetaja enda proffesionaalne tase. Edasipidi  on plaan blogi  muuta rühmaportfoolioks, kus ka lapsed saavad kaasa rääkida. Siiani arvasin, et nad veel liiga väikesed (3. klass), et blogida, kuid konkursiks “Tuleviku õpperuum 2050” loodud poiste- ja tüdrukute grupiblogi tõestasid mulle, et nad saavad edukalt hakkama.

Mõeldes oma unistuste e-portfooliole, siis seal peaks kindlasti olema järgmised kategooriad:

 • portfoolio omaniku tutvustus /CV
 • koolitused/täiendused
 • väline: esinemised/kirjutatud artiklid
 • minu koostatud materjalid
 • tunnustus
 • lingikogu

Pakutud näidetest osutus minu lemmikuks Mahara e-portfooliote loomise keskkond, kus saab oma e-portfoolio luua. Kuid usun, et portfoolio loomiseks sobivad ka Weebly, WordPress, Blogger.

Kasutatud kirjandus:

Eportfoolio, loetud aadressil http://et.wikipedia.org/wiki/E-portfoolio

Tammets, K. (2010) Portfooliokursuse ajaveeb. Loetud aadressil http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/

Tammets, K. (2010) Portfooliokursuse ajaveeb. Loetud aadressil http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/

Advertisements

One thought on “Viies teema: e-portfooliod ja pädevused

 1. aetmikli November 10, 2014 at 10.11.14 Reply

  Seisukohtadega täiesti päri. Weebly miinuseks on see, et tasuta variandis ei saa lehti parooliga kaitsta. Natuke ebafunktsionaalsed (kuigi vahvad ja isuäratavad) on ka paljud kujundused. Aga portfoolio koostamine iseenesest on väärt kogemus, kasvõi enese reflekteerimiseks.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: